Oficiálna stránka obce ORESKÉ | Faktúry

Faktúry obce Oreské
archív: rok 2018
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
dátum vystavenia
suma
PORADCA, s.r.o.
Práca mzdy -mesačník
23.1.2018
34,00
Slovenský plynárenský prie
Vyučtovanie za r.2017
29.1.2018
353,97
Slovenský plynárenský prie
Plyn I/2018
26.1.2018
390,00
Regionálne vzdeláv.centrum
╚lenský poplatok r.2018
31.3.2018
24,40
Regionálne vzdeláv.centrum
Mobilný telefón 15.12.2017-14.01.2018
31.1.2018
30,79
Slovenský plynárenský prie
Plyn 2/2018
15.2.2018
379,00
Ing. Ján Poprik
Noviny pod Bukovinou 2.polrok 2017
17.2.2018
153,30
Ren Mark spol.s.r.o.
Detský karneval so Őmoulinkou a tatkom Ő
8.2.2018
198,80
SOZA
Autorská odmena -použitie hudob.diel2018
20.2.2018
20,40
Východoslovenská energetik
Elektrina 01.01.2018-28.02.2018
15.2.2018
292,00
Východoslovenská energetik
Elektrina 01.01.2018-28.02.2018
15.2.2018
20,00
MEVA-SK
Plastová nádoba čierna 120l 10 ks á 21,-
27.2.2018
210,00
Ing.Zsolt Marczibal-CONNEC
Spis.obal + etikety
22.2.2018
29,85
Regionálne vzdeláv.centrum
Publikácia účtovné súvsŁažnosti v r.2018
26,00
IFOsoft v.o.s.
Programové vybavenie r. 2018
5.3.2018
190,32
Slovak Telekom
Mobilný telefón od15.1.2018 do 14.2.2018
1.3.2018
30,10
Komunálna poisťov˛a,a.s.
úrazové poist. od 02.01.2018-31.12.2018
19,50
INITED s.r.o.
Poradenstvo v oblasti VO 2/2018
1.4.2018
100,00
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 2/2018
15.3.2018
345,98
ARRIVA Michalovce a.s.
Preprava žiakov 2/2018
14.3.2018
57,12
ARRIVA Michalovce a.s.
Preprava osob podża dohody 2/2018
14.3.2018
20,00
Slovak Telekom
Telefón 2/2018
19.3.2018
22,99
Mgr. Mikuláš Pavlík
Odmena za právne služby 2/2018
14.3.2018
170,00
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 2/2018
15.3.2018
16,80
Východoslovenská energetik
Za el.energiu 2/18
22.3.2018
114,35
Slovenský plynárenský prie
Plyn 3/2018
15.3.2018
357,00
IFOsoft v.o.s.
Prog.vybavenie Správa registratúry
0,00
Ing. Marian Chvostaľ
Preventívna protipožiarná prehliadka
31.3.2018
90,00
Ing. Marian Chvostaľ
Audit PZS r. 2017
31.3.2018
94,00
Slovak Telekom
Mobilný telefón 15.02.2018-14.03.2018
29.3.2018
29,99
SLOVGRAM
Prevádzka verejného rozhlasu r.2018
13.4.2018
38,50
Marta Rud˛anská
Poznámky DP 2017, FVV
9.4.2018
107,80
Východoslovenský vodárensk
Vodné od 20.12.2017-do 26.03.2018
16.4.2018
12,83
Východoslovenský vodárensk
Vodné 20.12.2017-26.03.2018
16.4.2018
0,00
Mestskř podnik slu×ieb mes
Rezanie stromu pred predajňou Jednoty
17.4.2018
14,34
Mestskř podnik slu×ieb mes
Preprávne a prevádzka
17.4.2018
31,94
ARRIVA Michalovce a.s.
Rozvoz žiakov ZŠ 3/2018
12.4.2018
67,20
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 3/2018
15.4.2018
345,88
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 3/2018
15.4.2018
16,80
INITED s.r.o.
Paušálna odmena "Verejné obstaráv 3/2018
1.5.2018
100,00
Slovak Telekom
Telefón 3/2018
18.4.2018
23,68
Mgr. Mikuláš Pavlík
Odmena za poskytnuté právne služby3/2018
14.4.2018
170,00
MICOMP s.r.o.
Upgrade programu Ifosoft, UCT 2018
20.4.2018
31,20
RVC Prešov
Pracovné stretnutie starostov
24.4.2018
209,00
FÚRA s.r.o.
Odvou a likvidácia odpadu z VKK
26.4.2018
606,65
FÚRA s.r.o.
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 1Q
10.5.2018
12,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Za stravné lístky
15.3.2018
0,00
EXO TECHNOLOGIES spol. s.r
Za doménu obecoreske.sk 5.4.18-4.4.19
4.4.2018
0,00
Slovenský plynárenský prie
Plyn 4/2018
16.4.2018
195,00
Anna Cupáková
SeminárZmeny v zákonníku práce od 1.5.18
11.4.2018
0,00
ProDesigne, s.r.o.
El. kúrenie do domu smútku
24.4.2018
0,00
Východoslovenská energetik
Elektrina 01.03.2018-31.03.2018
24.4.2018
106,80
Slovak Telekom
Mobilný telefón 15.3.18-14.4.18
30.4.2018
29,99
Marta Rud˛anská
Kontrola účtovníctva 1Q/2018,odpisy, maj
5.5.2018
170,30
Ing.Juraj Mojsej-MOCHOSTAV
Oprava oplotenia na cintoríne
27.4.2018
229,82
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 4/2018
16.5.2018
346,08
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 4/2018
16.5.2018
16,80
INITED s.r.o.
Paušálna odmena verejné obstarávanie4/18
6.6.2018
100,00
ARRIVA Michalovce a.s.
Podża dohody z 7.9.2015 spojč.6 3/2018
14.5.2018
20,00
ARRIVA Michalovce a.s.
Podża dohody z7.9.15 spojč.6 4/2018
14.5.2018
20,00
Mgr. Mikuláš Pavlík
Odmena za právne služby 4/2018
15.5.2018
170,00
Slovak Telekom
Telefón 4/2018
18.5.2018
22,99
ARRIVA Michalovce a.s.
Rozvoz žiakov 4/2018
14.5.2018
63,84
Jaroslav Dermek
Odvoz zeminy traktorom v dohodnutej cene
14.5.2018
480,00
Jaroslav Dermek
Nakladanie zeminy nakladačom v dohod.cen
14.5.2018
540,00
Minet. Slovakia s.r.o.
Telefónne služby 4/2018
20.5.2018
1,20
Pomoc psíkom na východnom
Odchyt a karantenizácia psov
30.4.2018
40,00
Východoslovenská energetik
Elektrina 4/2018
24.5.2018
89,86
Slovenský plynárenský prie
Plyn 5/2018
15.5.2018
75,00
Ivan Kubra - OTEX
Froté uteráky - Deň matiek 2018
10.5.2018
708,40
Folklórne združenie Zemplí
Folklórne vystúpenie- Deň matiek 2018
20.5.2018
600,00
Východoslovenská energetik
Elektrina 1.3.18-31.5.18
15.5.2018
292,00
Východoslovenská energetik
Elektrina 1.3.18-31.5.18
15.5.2018
20,00
Meratech-Solar
Dodávka a montáž zariadenia do WC-SM
30.5.2018
995,93
Slovak Telekom
Mobilný telefón 15.04.18-14.05.18
31.5.2018
29,99
Mgr. Peter Krajník - ELEKT
Zriadenie elektr.inštál.pre osvetlenie
6.6.2018
406,22
Mgr. Peter Krajník - ELEKT
Zriadenie elektr.inštalácie, montáž sál.
2.6.2018
428,79
VP - Technika s.r.o.
Oprava kosačky
12.6.2018
193,99
PP PROTECT s.r.o.
Zodpovedná osoba GDPR 5/2018
18.6.2018
25,00
Slovak Telekom
Telefón 5/2018
18.6.2018
22,99
INITED s.r.o.
Pauš.odmena poradenstvo VO 5/2018
4.7.2018
100,00
ARRIVA Michalovce a.s.
Spoj č.6 5/2018
14.6.2018
20,00
ARRIVA Michalovce a.s.
Rozvoz žiakov 5/2018
14.6.2018
70,56
Mgr. Mikuláš Pavlík
Odmena za poskyt.právne služby 5/2018
14.6.2018
170,00
Východoslovenská energetik
Elektrina 5/2018
22.6.2018
76,87
FÚRA s.r.o.
Vývoz jedlých olejov a tukov
26.6.2018
36,00
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 5/2018
20.6.2018
515,52
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 5/2018
20.6.2018
16,80
Marta Rud˛anská
Záverečný účet 2017
14.6.2018
157,80
MICOMP s.r.o.
Inštalácia a nastavenie registratúry
24.6.2018
56,68
Slovenský plynárenský prie
Plyn 6/2018
15.6.2018
33,00
INPROST s.r.o.
Obecné noviny r. 2018-doplatok
8.6.2018
20,80
Marta Kertřsová
Skakací hrad - MDD
100,00
VP - Technika s.r.o.
Oprava kosačky
19.6.2018
67,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Stravné lístky
13.6.2018
528,07
VP - Technika s.r.o.
Servisné práce -kosačka
4.7.2018
30,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Stravné lístky
13.6.2018
0,00
Slovak Telekom
Mobilný telefón 15.5.18-14.6.18
29.6.2018
33,41
Gamag SK s.r.o.
Rohož 3ks
3.7.2018
236,00
LBV Stav s.r.o.
Mażovanie spoločenskej miestnosti
9.7.2018
450,00
sLOV-OKNO,PF s.r.o.
Plastové okna do spoločenskej miestnosti
26.6.2018
10604,41
sLOV-OKNO,PF s.r.o.
Dodávka a montáž žalúzií a vysprávky
11.7.2018
409,92
ZAPHIR s.r.o.
Chodník na cintorín /podľa súpisu/
6.7.2018
5838,24
Východoslovenský vodárensk
Vodné 27.3.18-25.6.18
16.7.2018
51,30
Východoslovenský vodárensk
Vodné 27.3.18-25.3.18
16.7.2018
0,00
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 6/2018
16.7.2018
345,98
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 6/2018
16.7.2018
16,80
PP PROTECT s.r.o.
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR
16.7.2018
25,00
Mgr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 6/2018
14.7.2018
170,00
Beáta Novakovská - Farbea
Nákup materiálu - mażovanie SM
12.7.2018
381,67
Slovak Telekom
Za teleefón 6/18
18.7.2018
24,46
INITED s.r.o.
Poradenstvo VO 6/18
8.8.2018
100,00
ARRIVA Michalovce a.s.
Rozvoz žiakov 6/18
14.7.2018
70,56
ARRIVA Michalovce a.s.
Za spoj č. 6 za 6/18
14.7.2018
20,00
Slovenský plynárenský prie
Plyn 7/2017
16.7.2018
30,00
Východoslovenská energetik
Elektrina 6/2018
24.7.2018
69,77
FÚRA s.r.o.
Odvoz a likvidácia odpadu z vkk
31.7.2018
568,43
ZAPHIR s.r.o.
Oplotenie časti obecného cintorína
31.7.2018
2390,42
Firma MANAPO
Rekonštrukcia strechy ZŐ a MŐ v Oreskom
6.8.2018
9996,00
Slovak Telekom
Mobilný telefón 15.6.2018-14.7.2018
31.7.2018
23,00
FÚRA s.r.o.
Spracovanie ohlásenia II.Q/2018
31.7.2018
12,00
Marta Rud˛anská
Kontrola účtovníctva II.Q/2018
7.8.2018
145,30
Parapetrol, a.s.
Dlažba na schodisko pred spoloč.miestnos
9.8.2018
256,55
Mgr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 7/2018
14.8.2018
170,00
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 7/2018
15.8.2018
345,68
PP PROTECT s.r.o.
Výkon funkcie zodpovednej osoby
14.8.2018
25,00
Slovak Telekom
Telefón 7/2018
20.8.2018
24,06
INITED s.r.o.
Odmena verejné obstarávanie 7/2018
1.9.2018
100,00
ARRIVA Michalovce a.s.
Spoj č.6 linky 807421/dohoda 07.08.2015
14.8.2018
20,00
Východoslovenská energetik
Elektrina 7/2018
22.8.2018
73,49
Minet. Slovakia s.r.o.
Telefónne služby
17.6.2018
1,20
Minet. Slovakia s.r.o.
Telefónne služby
19.7.2018
1,20
Slovenský plynárenský prie
Plyn 8/2018
15.8.2018
30,00
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 7/2018
15.8.2018
16,80
Východoslovenská energetik
Elektrina 1.6.18-31.08.18
15.8.2018
20,00
Východoslovenská energetik
Elektrina 01.06.18-31.08.18
15.8.2018
292,00
Jozef Chorcholič
Revízia plynových zariadení obce
14.8.2018
593,34
Ing.Ján Poprik - JP media
Noviny pod BukovinouI. polrok 2018
24.8.2018
204,40
LBV Stav s.r.o.
Pokladka keramickej dlažby
23.8.2018
450,00
Minet. Slovakia s.r.o.
Telefónne služby
18.8.2018
1,20
Ing. Cyril Ciganoc
Kontrola,tl.skúška HP a hydrantov
26.8.2018
109,00
Slovak Telekom
Mobilný telefón 15.7.2018-14.08.2018
31.8.2018
23,00
Ing.Ďurovčík Jaroslav- DEL
Oprava ver. osvetlenia a miest.rozhlasu
10.9.2018
1503,94
Ing.Slávka Molčanyiová, Ph
Overenie indiv.účtovnej závierky a výr.
28.8.2018
540,00
GDPR Slovakia, s.r.o.
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 8/2018
14.9.2018
25,00
Mgr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 8/2018
14.9.2018
170,00
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 8/2018
19.9.2018
16,80
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 8/2018
19.9.2018
344,87
Slovak Telekom
Telefón 8/2018
18.9.2018
26,89
Minet. Slovakia s.r.o.
Telefónne službe 8/2018
20.9.2018
1,21
ARRIVA Michalovce a.s.
Spoj č.6 podża dohody 8/2018
14.9.2018
20,00
Viktória HÁMOR s.r.o.
Struna do kosačky
18.9.2018
96,00
Východoslovenská energetik
Elektrina 8/2018
24.9.2018
80,20
INITED s.r.o.
Odmena za poradenstvo VO 8/2018
5.10.2018
100,00
Slovenský plynárenský prie
Plyn 9/2018
17.9.2018
61,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Stravné lístky
25.9.2018
528,07
Mestsky mobiliár s.r.o.
Parková lavička 2ks
24.9.2018
308,00
Slovak Telekom
Mobilný telefón 15.8.2018-14.9.2018
1.10.2018
23,00
Up Slovensko,s.r.o.
Stravné lístky
20.9.2018
0,00
PORADCA, s.r.o.
Doplatok"Práca,mzdy a odmeňovanie"
12.6.2018
34,00
Slovenský plynárenský prie
Plyn 10/2018
15.10.2018
188,00
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 9/2018
15.10.2018
390,18
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 9/2018
15.10.2018
16,80
Východoslovenský vodárensk
Vodné 26.6.2018-26.9.2018
18.10.2018
0,00
Východoslovenský vodárensk
Vodné 26.06.2018-26.09.2018
18.10.2018
30,47
Mgr. Mikuláš Pavlík
Odmena za právne služby 9/2018
14.10.2018
170,00
GDPR Slovakia, s.r.o.
Výkon funkcie "zodpovednej osoby"9/2018
14.10.2018
25,00
Slovak Telekom
Telefón 9/2018
18.10.2018
25,60
ARRIVA Michalovce a.s.
Rozvoz žiakov 9/2018
14.10.2018
70,56
INITED s.r.o.
Odmena ua poskyt.poradenstva verej.obsta
1.11.2018
100,00
ARRIVA Michalovce a.s.
Preprava osob spoj č. 6-9/2018
14.10.2018
20,00
FÚRA s.r.o.
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK
24.10.2018
549,75
Minet. Slovakia s.r.o.
Telefónne služby
21.10.2018
1,20
Východoslovenská energetik
Elektrina 9/2018
23.10.2018
93,76
FÚRA s.r.o.
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
31.10.2018
9,60
Slovak Telekom
Mobilný telefón 15.9.2018-14.10.2018
31.10.2018
23,00
Jaroslav Dermek
Nakladanie a odvoz zeminy
5.11.2018
150,00
FÚRA s.r.o.
Vrecia na komunálny odpad
12.11.2018
39,60
GDPR Slovakia, s.r.o.
Zodpovedná osoba 10/2018
14.11.2018
25,00
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 10/2018
16.11.2018
580,60
FÚRA s.r.o.
Nebezpený odpad 10/2018
16.11.2018
16,80
Slovak Telekom
Telefón 10/2018
19.11.2018
22,99
Minet. Slovakia s.r.o.
Telefónne služby 10/2018
18.11.2018
1,20
Mgr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 10/2018
14.11.2018
170,00
MICOMP s.r.o.
Toner, nová verzia
14.11.2018
48,20
Východoslovenská energetik
Elektrina 1.9.2018-30.11.2018
15.11.2018
292,00
Východoslovenská energetik
Elektrina 1.9.2018-30.11.2018
15.11.2018
20,00
ARRIVA Michalovce a.s.
Rozvoz žiakov 10/2018
14.11.2018
70,56
ARRIVA Michalovce a.s.
Spoj č.6 za 10/2018
14.11.2018
20,00
INITED s.r.o.
Odmena za verejné obstarávanien 10/2018
5.12.2018
100,00
Východoslovenská energetik
Elektrina 10/2018
23.11.2018
111,70
FÚRA s.r.o.
Odvoz a likvidácia z VKK
3.12.2018
249,68
Slovenský plynárenský prie
Plyn 11/2018
15.11.2018
311,00
Mgr. Peter Krajník - ELEKT
Oprava svetiel, revízia elektr.spotr.
29.11.2018
87,58
Slovak Telekom
Mobilný telefón 15.10.18-14.11.18
30.11.2018
23,00
Rudolf Schmidt
Vyhotovenie stolíka do domu smútku
65,00
Signo, s.r.o.
Vlajka SR
26.11.2018
18,60
Ing. Marian Chvostaľ
preventívna protipožiarná prehliadka
10.12.2018
135,00
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 11/2018
17.12.2018
16,80
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKo 11/2018
17.12.2018
388,87
ARRIVA Michalovce a.s.
Spoč č.6 linky 807421
14.12.2018
20,00
Mgr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 11/2018
14.12.2018
170,00
GDPR Slovakia, s.r.o.
GDPR - "zodpovedná osoba"
14.12.2018
25,00
Slovak Telekom
Telefón 11/2018
18.12.2018
27,11
Minet. Slovakia s.r.o.
Telefónne služby 11/2018
21.12.2018
1,20
ARRIVA Michalovce a.s.
Rozvoz žiakov 11/2018
12.12.2018
67,20
FÚRA s.r.o.
Odvoz a likvidácia z VKK
26.12.2018
210,16
GEOLAND TOP, s.r.o.
Vyhotovenie geometrického plánu ZŐ a MŐ
21.12.2018
387,00
Up Slovensko,s.r.o.
Vrátenie nespotrebovanýchjedálnych kupón
27.12.2018
21,00
MK-soft,s.r.o.
Technická podpora MK-soft do 31.12.2018
8.12.2018
38,40
INPROST s.r.o.
Obecné noviny r. 2019
3.1.2019
88,40
Slovenský plynárenský prie
Plyn 12/2018
17.12.2018
366,00
Východoslovenská energetik
Elektrina od 01.11.2018 do30.11.2018
27.12.2018
119,89
Up Slovensko,s.r.o.
Za vrátenie nespotrebovaných jedál.kupón
27.12.2018
-21,00
Východoslovenský vodárensk
Vývoz obsahu žúmp
7.1.2018
117,56
Slovak Telekom
Mobilný telefón 15.11.2018-14.12.2018
31.12.2018
23,00
INITED s.r.o.
Pauš.odmena za verejné obstarávanie
7.1.2019
100,00
Východoslovenský vodárensk
Vodné 27.9.2018-18.12.2018
7.1.2019
25,64
Východoslovenský vodárensk
Vodné 27.9.2018-18.12.2018
7.1.2019
0,00
FÚRA s.r.o.
Nálepky FÚRA
10.1.2019
45,00
Prima banka Slovensko a.s.
Ročné vedenie účtu CDCP
46,19
Minet. Slovakia s.r.o.
Telefónne služby 12/2018
17.1.2019
1,20
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 12/2018
15.1.2019
16,80
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKo 12/2018
15.1.2019
389,88
Pomoc psíkom na východnom
Odchyt a karantenizácia psov za 12/2018
14.1.2019
45,00
Mgr. Mikuláš Pavlík
právne služby za 12/2018
14.1.2019
170,00
Slovak Telekom
Telefón 12/2018
18.1.2019
22,99
GDPR Slovakia, s.r.o.
Výkon funkcie"zodpovednej osoby"
14.1.2019
25,00
FÚRA s.r.o.
Vývoz jedlých olejov a tukov
24.1.2019
36,00
Východoslovenská energetik
Elektrina 12/2018
21.1.2019
130,21
Východoslovenská energetik
Vyučtovanie elektriny r. 2018
25.1.2019
1,34
Východoslovenská energetik
Vučtovanie elektriny r. 2018
5.1.2019
6,92
ARRIVA Michalovce a.s.
Rozvoz žiakov 12/2018
14.1.2019
50,40
INITED s.r.o.
Odmena za verejné obstarávanie 12/2018
9.2.2019
100,00
ARRIVA Michalovce a.s.
Spoj č. 6
14.1.2019
20,00
FÚRA s.r.o.
Nálepky FÚRA
31.1.2019
12,00