Oficiálna stránka obce ORESKÉ | Faktúry

Faktúry obce Oreské
archív:
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
dátum vystavenia
suma
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Plyn 1/2019
18.1.2019
223.00
Up Slovensko, s.r.o.
Stravné lístky I.Q/2019
11.1.2019
528,07
Ing.Miroslav Kačur
Znalecký posudok č. 2/2019
18.1.2019
129.00
Slovak Telekom a.s.
Mobilný telefón
23.1.2019
23.00
Anna Jakimová
Ornát fialový melír 403 do domun smútku
25.1.2019
152,5
SLOVGRAM
Verejný rozhlas rok 2019
1.2.2019
38,4
SOZA
Autorská odmena SOZA r.2019
1.2.2019
20,4
Up Slovensko, s.r.o.
Stravné lístky
4.2.2019
GDPR Slovakia, s.r.o.
Výkon funkcie zodpovednej osoby 1/2019
7.2.2019
25.00
JUDr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 1/2019
7.2.2019
170.00
Slovak Telekom a.s.
Telefón 1/2019
7.2.2019
23,33
Ing.Ján Poprik - JP media
oviny Pod Bukovinou
8.2.2019
199,92
FÚRA s.r.o.
Vrecia na komunálny odpad
11.2.2019
39,6
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 1/2019
11.2.2019
137,15
ARRIVA Michalovce
Rozvoz žiakov 01/2019
13.2.2019
60,48
ARRIVA Michalovce
Spoj č.6 - 01/2019
13.2.2019
20.00
Minet Slovakia s.r.o
Telefonné služby 1/2019
11.2.2019
1,2
RTV Slovenska
FP 24 8800325554/FA 14.02.19
14.2.2019
29,04
Marta Rudňanská
Ročná uzávierka r. 2018
13.2.2019
170,3
MICOMP s.r.o.
Papier, toner
13.2.2019
93,1
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 1/2019
4.2.2019
389,32
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 1/2019
4.2.2019
16,8
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Plyn 2/2019
5.2.2019
216.00
FÚRA s.r.o.
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu4Q
4.2.2019
9,6
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 01.01.2019-28.02.2019
13.2.2019
302.00
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 01.01.2019 - 28.02.2019
13.2.2019
21
IFOsoft v.o.s.
Update program vybavenie r.2019
19.2.2019
202,32
Slovak Telekom a.s.
Mobilný telefón 15.01.2019-14.02.2019
20.2.2019
23
Lukaček s.r.o.
Kancelárske potreby - Voľby prezidenta I
25.2.2019
26,87
Lukaček s.r.o.
Kancelárske potreby
25.2.2019
52,81
GDPR Slovakia, s.r.o.
GDR - 2/2019
7.3.2019
25
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 2/2019
7.3.2019
389,94
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 2/2019
7.3.2019
16,8
Slovak Telekom a.s.
Telefón 2/2019
7.3.2019
23,58
ARRIVA Michalovce
Rozvoz žiakov 2/2019
7.3.2019
60,48
ARRIVA Michalovce
Spoj č.6 - 2/2019
7.3.2019
20
JUDr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 2/2019
7.3.2019
170
Minet Slovakia s.r.o
Telefonné služby 2/2019
13.3.2019
1,2
ELID s.r.o.
Oprava verejného osvetlenia
13.3.2019
362,92
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 01.02.2019-28.02.2019
18.3.2019
115,74
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Plyn od 1.3.2019 do 31.3.2019
4.3.2019
204
O TECHNOLOGIES spol. s.r.o.
Domena obecoreske-platba:rok-predlženie
13.3.2019
14,27
Komunálna poisťovňa,a.s.
Poistné 10.04.2019-09.04.2020
19.3.2019
88,1
Slovak Telekom a.s.
Mobilný telefón 15.2.19-14.3.19
22.3.2019
23
Up Slovensko, s.r.o.
Stravné lístky
22.3.2019
528,07
MEVA-SK
Plastová nádoba 120l - 10ks
25.3.2019
210
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Vodné 19.12.18-27.03.19
3.4.2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Vodné 19.12.18-27.3.19
3.4.2019
16,03
ARRIVA Michalovce
Spoj č.6
3.4.2019
20
GDPR Slovakia, s.r.o.
"GDPR"" 3/2019"""
2.4.2019
25
ARRIVA Michalovce
Rozvoz žiakov 3/2019
5.4.2019
70,56
JUDr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 3/2019
5.4.2019
170
Slovak Telekom a.s.
Telefón 3/2019
9.4.2019
23,2
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 3/2019
9.4.2019
16,8
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 3/2019
9.4.2019
416,57
Minet Slovakia s.r.o
Telefonné služby 3/2019
9.4.2019
1,2
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 3/2019
19.4.2019
106,6
MICOMP s.r.o.
Upgrade záloha a obnova údajov
23.4.2019
31,13
Up Slovensko, s.r.o.
Stravné lístky
19.4.2019
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Plyn 1.4.2019-30.4.2019
3.4.2019
112
Playsystem servis s.r.o.
Hlavná ročná kontrola detského ihriska
8.4.2019
103
EUROKÓDE, s.r.o.
"Publikácia Zákon o poplatkoch za ulož.o"""
23.4.2019
12,1
Slovak Telekom a.s.
Mobilný telefón 15.03.2019.14.04.2019
26.4.2019
23
GDPR Slovakia, s.r.o.
"Výkonzodpovednej osoby""GDPR 4/2019"""
6.5.2019
25
Slovak Telekom a.s.
Telefón 4/2019
10.5.2019
22,99
JUDr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 4/2019
10.5.2019
170
ARRIVA Michalovce
Spoj č. 6
10.5.2019
20
ARRIVA Michalovce
Rozvoz žiakov 4/2019
10.5.2019
73,92
FÚRA s.r.o.
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK
16.5.2019
725,83
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 4/2019
16.5.2019
633,55
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 4/2019
16.5.2019
16,8
Minet Slovakia s.r.o
Telefonné služby Minet 4/2019
16.5.2019
1,2
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 1.4.2019-30.4.2019
16.5.2019
93,07
MICOMP s.r.o.
FP 82 201900404/FA 22.05.19
22.5.2019
52,52
Jozef Muľ -NORMA
Tanier servírovací 161ks-Deň matiek 2019
4.5.2019
803,39
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Čistenie kanalizačnej prípojky
6.5.2019
119,89
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Plyn 5/2019
6.5.2019
43
Komunálna poisťovňa,a.s.
Poistné za obdobie 01.06.201 do31.5.2020
10.5.2019
414,81
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 1.3.2019 do 31.5.2019
11.5.2019
302
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 1.3.2019 do 31.5.2019
10.5.2019
21
Ing. Cyril Ciganoc
Kontrola hasiacich prístrojov a hydranto
16.5.2019
76,8
FS Ondavčanka
Za folklórne vysúpenie Deň matiek
16.5.2019
230
Slovak Telekom a.s.
Telefón 15.4.2019-14.5.2019
22.5.2019
23
JUDr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 5/2019
5.6.2019
170
Slovak Telekom a.s.
Telefón 5/2019
10.6.2019
22,99
GDPR Slovakia, s.r.o.
GDPR 5/2019
5.6.2019
25
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 5/2019
10.6.2019
415,13
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 5/2019
10.6.2019
16,8
Minet Slovakia s.r.o
Telefonné služby 5/219
13.6.2019
1,2
ARRIVA Michalovce
Preprava osob 5/2019
14.6.2019
70,56
ARRIVA Michalovce
Spoj č. 6 5/2019
14.6.2019
20
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 5/2019
19.6.2019
81,23
Komunálna poisťovňa,a.s.
Poistenie majetku
16.5.2019
88,16
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Plyn 6/2019
10.6.2019
19
Marta Rudňanská
Spracovanie záverečného účtu,výr.správy
20.6.2019
137,5
Up Slovensko, s.r.o.
Stravné lístky
20.6.2019
528,07
FÚRA s.r.o.
Vývoz jedlých olejov
24.6.2019
36
Slovak Telekom a.s.
Mobilný telefón 15.52019-14.6.2019
25.6.2019
24,2
ARRIVA Michalovce
Preprava osob 17.6.2019 Oreské -Kľušov
28.6.2019
129
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Vodné 28.3.19-26.6.19
3.7.2019
32,06
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
V odné 28.3.19-26.6.19
3.7.2019
JUDr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 6/2019
4.7.2019
170
GDPR Slovakia, s.r.o.
GDPR 6/2019
8.7.2019
25
ARRIVA Michalovce
Spoj č.6
8.7.2019
20
ARRIVA Michalovce
Rozvoz žiakov 6/2019
8.7.2019
67,2
Slovak Telekom a.s.
Telefón 6/2019
9.7.2019
22,99
FÚRA s.r.o.
Odvoz a likvidácia z VKK
15.7.2019
575,16
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 6/2019
16.7.2019
407,69
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 6/2019
15.7.2019
16,8
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 6/2019
16.7.2019
69,48
Minet Slovakia s.r.o
Telefonné služby 6/2019
16.7.2019
1,2
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Plyn 7/2019
3.7.2019
19
Mgr. Peter Krajník - ELEKTROMONT
Rozšírenie verejného osvetlenia
17.7.2019
715
Slovak Telekom a.s.
Mobilný telefón 15.06.2019-14.07.2019
22.7.2019
23
Ing.Jozef Badida
Vyhotovenie GP na určenie vlast.vzťahov
26.7.2019
318
VP - Technika s.r.o.
Mulčovacia kosa BDR-BRAVO 875B
30.7.2019
899
VP - Technika s.r.o.
Mot.krovinorez STIGA SBC 252 D
30.7.2019
186
GDPR Slovakia, s.r.o.
GDPR 7/2019
5.8.2019
25
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 7/2019
8.8.2019
410,09
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 7/2019
8.8.2019
16,8
Slovak Telekom a.s.
Telefón 7/2019
8.8.2019
22,99
JUDr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 7/2019
9.8.2019
170
ARRIVA Michalovce
Spoj č.6
9.8.2019
20
Minet Slovakia s.r.o
Telefonné služby 7/2019
14.8.2019
1,2
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 7/2019
15.8.2019
75,71
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Plyn od 1.8.2019-31.8.2019
5.8.2019
19
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 01.6.19-31.8.19
8.8.2019
21
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 1.6.19-31.8.19
8.8.2019
302
MASTER SPORT s.r.o.
Fotbalová bránka 2ks
20.8.2019
115,8
Ženčák Václav AUTOŠKOLA
Preprava Oreské -ZOO Košice
20.8.2019
220
Ženčák Václav AUTOŠKOLA
Preprava Oreské - Sarospatak a späť
20.8.2019
230
Ing. Márian Chvostaľ
Preventívna pprotipožiarna prehliadka
21.8.2019
135
Ing.Ján Poprik - JP media
Novuny Pod Bukovinou
22.8.2019
159,18
Slovak Telekom a.s.
Mobilný telefón 15.7.2019-17.8.2019
23.8.2019
23
VP - Technika s.r.o.
Mot. kosačka MTD-SP46-B
28.8.2019
239,9
GDPR Slovakia, s.r.o.
GDPR 8/2019
5.9.2019
25
ARRIVA Michalovce
Spoj.č. 6
6.9.2019
20
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 8/2019
9.9.2019
16,8
FÚRA s.r.o.
Vývz TKO 8/2019
9.9.2019
422,57
Minet Slovakia s.r.o
Telefonné služby Minet 8/2019
11.9.2019
1,2
Slovak Telekom a.s.
Telefón 8/2019
12.9.2019
23,32
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 8/2019
12.9.2019
90,05
Ing.Slávka Molčanyiová, PhD.
Overenie individuálnej účt.závierky a VS
20.9.2019
480
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Plyn 9/2019
3.9.2019
36
Up Slovensko, s.r.o.
Stravné lístky
4.9.2019
528,07
JUDr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 8/2019
5.9.2019
170
MUDr. Andrea Dulinová
Posudok zdrav.rizík zamestnancov
11.9.2019
140
Ing.Slávka Molčanyiová, PhD.
Overenie individuálenej účt.závierky2018
20.9.2019
480
Slovak Telekom a.s.
Telefón 18.8.2019-14.9.2019
24.9.2019
23
Ing. Ján Rohaľ
Vypracovanie rozpočtuChodník na cintorín
24.9.2019
50
Marta Rudňanská
Kontrola účtovníctva a rozpočtovníctva
27.9.2019
107,8
Agro družstvo Staré, sídlo Zbudza
Prevoz kameňa MI635AB
1.10.2019
108
ARRIVA Michalovce
Spoj č. 6 linka 807421
3.10.2019
20
ARRIVA Michalovce
Rozvoz žiakov 9/2019
3.10.2019
70,56
JUDr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 9/2019
3.10.2019
170
GDPR Slovakia, s.r.o.
GDPR 9/2019-zodpovedná osoba
4.10.2019
25
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO
9.10.2019
424,73
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 9/2019
9.10.2019
16,8
Slovak Telekom a.s.
Telefón 9/2019
10.10.2019
25,6
Minet Slovakia s.r.o
Minet telef.služby 9/2019
11.10.2019
1,2
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 9/2019
15.10.2019
103,92
FÚRA s.r.o.
Odvoz a zneskodnenie odpadu VKK 9/2019
16.10.2019
847,08
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Plyn 10/2019
3.10.2019
108
MICOMP s.r.o.
Toner
28.10.2019
17
Slovak Telekom a.s.
Mobilný telefón 15.9.2019-14.10.2019
28.10.2019
23
ZAPHIR s.r.o.
Vybudovanie chodníka na obecnom cintorín
29.10.2019
15283,75
INITED s.r.o.
Poradenské služby - Vybudovanie chodníka
29.10.2019
200
JUDr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 10/2019
4.11.2019
170
GDPR Slovakia, s.r.o.
Výkon zodpovednej osoby GDPR 10/2019
4.11.2019
25
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Vodné 27.6.2019-31.10.2019
12.11.2019
52,91
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Vodné 27.6.2019-31.10.2019
12.11.2019
Slovak Telekom a.s.
Telefón 10/2019
12.11.2019
22,99
FÚRA s.r.o.
Vývoz Tko 10/2019
12.11.2019
631,39
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 10/2019
12.11.2019
16,8
Minet Slovakia s.r.o
Telefonné služmy Minet 10/2019
12.11.2019
1,2
ARRIVA Michalovce
Spoj č. 6
13.11.2019
20
ARRIVA Michalovce
Rozvoz žiakov 10/2019
13.11.2019
70,56
Východoslovenská energetika a.s.
FP 178 2290109372/FA 14.11.19
13.11.2019
121,78
MICOMP s.r.o.
Antivírový program
22.11.2019
80,54
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Plyn 11/2019
8.11.2019
178
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 01.09.2019-30.11.2019
12.11.2019
21
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 01.09.2019-30.11.2019
12.11.2019
302
Playsystem servis s.r.o.
Hl.ročná kontrola detského ihriska
20.11.2019
103
Slovak Telekom a.s.
Mobilný telefón 15.10.2019-14.11.2019
21.11.2019
23
Mgr. Peter Krajník - ELEKTROMONT
Demontáž a montáž svietidiel 2Ks
26.11.2019
505,72
GDPR Slovakia, s.r.o.
GDPR- zodpovedná osoba 11/2019
4.12.2019
25
JUDr. Mikuláš Pavlík
Právne služby 11/2019
4.12.2019
170
ARRIVA Michalovce
Spoj č.6 11/2019
6.12.2019
20
Minet Slovakia s.r.o
Minet telefón 11/2019
10.12.2019
1,2
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 11/2019
10.12.2019
422,57
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 11/2019
10.12.2019
16,8
ARRIVA Michalovce
Rozvoz žiakov 11/2019
12.12.2019
67,2
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 11/2019
12.12.2019
135,18
Slovak Telekom a.s.
Telefón 11/2019
12.12.2019
24,88
Jaroslav Dermek
Vykopové práce
13.12.2019
240
GDPR Slovakia, s.r.o.
GDPR 12/2019 zodpovedná osoba
16.12.2019
25
KRUSA TRADING,s.r.o.
Preprava osôb do Krosna 23.11.2019
16.12.2019
430
MK-soft,s.r.o.
Technická podpora MK-soft do 31.12.2020
3.12.2019
38,4
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Plyn 12/2019
3.12.2019
209
INPROST s.r.o.
Obecné noviny rok 2020
4.12.2019
93,6
PETINA Ingrid Lineková
Dekontaminácia chladiarenského zar.v DS
4.12.2019
70
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Vývoz Žump OcU a SM
18.12.2019
69
Gabriel Záhorčák KARLO
Taniere, príbory, poháre na OcU
20.12.2019
226,88
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Vodné 01,11,2019-17.12.2019
30.12.2019
Slovak Telekom a.s.
Mobilný telefón 15.11.2019-14.12.2019
30.12.2019
23
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Vodné 01.11.2019-17.12.2019
30.12.2019
6,41
FÚRA s.r.o.
Vývoz jedlých olejov
30.12.2019
36
Komunálna poisťovňa,a.s.
Poistné od 12.01.2020 - 11.01.2021
30.12.2019
93,9
ARRIVA Michalovce
Spoj č. 6
2.1.2020
20
ARRIVA Michalovce
Rozvoz žiakov 12/2020
2.1.2020
50,4
Up Slovensko, s.r.o.
Vrátenie nevyčepaných stravných lístkov
17.12.2019
38,4
JUDr. Mikuláš Pavlík
FP 209 19065/FA 10.01.20
10.1.2020
170
Slovak Telekom a.s.
Telefón 12/2019
10.1.2020
25,6
FÚRA s.r.o.
Vývoz TKO 12/2019
13.1.2020
416,81
FÚRA s.r.o.
Nebezpečný odpad 12/2019
13.1.2020
16,8
Východoslovenská energetika a.s.
Elektrina 12/2019
14.1.2020
150,86
FÚRA s.r.o.
Odvoz a likvidácia VVK
15.1.2020
237,31
Minet Slovakia s.r.o
Telefonné služby Minet
13.1.2020
1,2
Východoslovenská energetika a.s.
Vyúčtovanie elektriny r. 2019
17.1.2020
3,34
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Vyučtovanie plynu r. 2019
17.1.2020
459,82
Východoslovenská energetika a.s.
Vyúčtovanie elektriny r. 2019
17.1.2020
160,96