Komisie obecného zastupiteľstva
Komisia stavebná a životného prostredia
Komisia na ochranu verejného záujmu
Milan Kužma-Meľko - predseda
JUDr. Jana Olexíková - predsedníčka
Ján Béreš - člen
Mgr. Marta Tkáčová - členka
Mgr. Marta Tkáčová - členka
Jozef Minkanič - člen
     
Komisia pre šport, kultúru a mládež
Komisia finančná a pre inventarizáciu majetku
Jozef Minkanič - predseda
Mgr. Marta Tkáčová - predsedníčka
JUDr. Jana Olexíková - členka
JUDr. Jana Olexíková - členka
Ján Béreš - člen
Jozef Minkanič - člen
 
 
Komisia na ochranu verejného poriadku a riešenie sťažností
Ján Béreš - predseda
Milan Kužma-Meľko - člen
Jozef Minkanič - člen