Odkazy na web stránky

 
Prezident SR  
Ústredný portál verejnej správy
Národná rada SR  
Infostránka o EURO
Úrad vlády SR  
Kataster na internete

 
Košický samosprávny kraj  
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Staré
Združenie miest a obcí Slovenska  
Miestna akčná skupina DUŠA, o. z.  
SAD Michalovce
Mesto Michalovce      
Mesto Strážske      
Obec Oreské (okres Skalica)