Objednávky obce Oreské
poskytovateľ / predávajúci
predmet objednávky
dátum objednávky
príloha
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
známky na vývoz TKO
3.2.2011
VSE, a. s. Košice
Kontrakt GARANT k zmluve o dodávke elektriny
1.3.2011
DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce
Almanach obce.info SK 2011
25.3.2011
ARRIVA Michalovce, a.s.
preprava žiakov
9.12.2013
RVC, Michalovce
príručka
10.12.2013
RVC, Michalovce
príručka
27.12.2013
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
kuka nádoby
5.2.2014
Václav Ženčák, Michalovce
školenie BOZP
15.7.2014
Václav Ženčák, Michalovce
školenie BOZP
8.9.2014
SYMBOLIKA, spol. s.r.o. Hlohovec
plakety
18.9.2014
ARRIVA Michalovce, a.s.
preprava žiakov
26.11.2014
Václav Ženčák, Michalovce
školenie BOZP
19.12.2014
Ing. Marián Chvostaľ, Michalovce
pracovná zdravotná služba
19.12.2014
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
nádoby na odpad
12.1.2015
Václav Ženčák, Michalovce
školenie BOZP
27.1.2015
Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV, Michalovce
revízia plynovodu
16.3.2015
Hatalovčan, o.z.
vystúpenie FS
23.3.2015
CUBS plus, s.r.o. Košice
vypracovanie internej dokumentácie
22.6.2015
CONNECT - Marczibál Zsolt, Kráľov Brod
tlačivá
1.7.2015
RVC, Michalovce
príručka
10.11.2015
Knihárstvo VAŠO, Prešov
obecná kronika
17.12.2015
Fúra, s.r.o. Rozhanovce
oddanie 2 ks VOK
21.4.2016
NORMA - potreby pre domácnosť Jozef Muľ, Michalovce
sady pohárov
2.5.2016
Arriva Michalovce, a.s. Michalovce
autobusový spoj
2.5.2016
Fúra, s.r.o., Rozhanovce
Vrecia na komunálny odpad
4.7.2016
Fúra, s.r.o., Rozhanovce
Vrecia na separovaný odpad
19.7.2016
Fúra, s.r.o., Rozhanovce
Veľkoobjemové kontajnery
17.8.2016
Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV
Rekonštrukčné práce v kultúrnom dome
25.8.2016
Správa ciest KSK, stredisko Michalovce
Oprava miestnej komunikácie
27.9.2016
JEV-ROŠT AJ, s.r.o., Humenné
Rošt s guľatinou
4.10.2016
INŠTALACENTRUM, s.r.o.
Prečistenie odpadovej kanalizácie
9.10.2016
FVCC, Rimavská Sobota
Kancelárske potreby
7.12.2016
EIDON - výroba nábytku
Vyhotovenie kuchynskej linky
14.12.2016
Ing. Ďurovčík Jaroslav - DELI
Výmena svetiel vonkajšieho osvetlenia
22.12.2016
L-DEN Slovakia, spol. s r.o.
Lavička a informačná vitrína
4.1.2017
National Pen
Propagačné perá
20.1.2017
Babysitting Košice
Detský karneval
24.1.2017
Plutko s.r.o. Michalovce
Výroba dopravných značiek
1.3.2017
FURA s.r.o. Rozhanovce
vývoz 3 ks VO
3.3.2017
INFOCITY s.r.o.
web stránka
7.3.2017
M.Vataha, Michalovce
vyhotovenie dokumentácie CO
13.3.2017
Ing. Cyril Ciganoc, Oreské 157
revízia hasiacich prístrojov
15.3.2017
Mgr. Peter Krajník - ELEKTROMONT, Michalovce
revízia, inštálacia a odst. závad bleskozvodu
15.3.2017
FURA s.r.o. Rozhanovce
dodanie 3 ks VOK
19.6.2017
FURA s.r.o. Rozhanovce
vývoz VOK z obecného cintorína
19.6.2017
FURA s.r.o. Rozhanovce
vrecia na komunálny odpad
30.6.2017
Ferex Nitra
nádoby na odpad
30.6.2017
Mgr.Peter Krajník-ELEKTROMONT, Michalovce
odborná prehliadka a skúška elktroinštálácie
10.7.2017
MsPS mesta Strážske
plošina k oprave bleskozvodu
1.8.2017
FVCC - Tlačiareň, Rimavská Sobota
Tlačiva
22.08.2017
Mgr. Peter Krajník - ELEKTROMONT Michalovce
oprva bleskozvodu na DS po búrke
1.8.2017
TIMOTI desing s.r.o. Prešov
statický posudok
28.8.2017
ELKTROSERVIS VV s.r.o. Vranov nad Tpľou
vybavenie do kuchyne SM
5.9.2017
FURA s.r.o. Rozhanovce
dodanie 3ks VO
25.9.2017
Správa ciest KSK stredisko Michalovce
výspravky miestnych komunikácii
26.9.2017
Inštalacentrum s.r.o. Michalovce
Prečistenie odpadovej kanalizácie
24.10.2017
Ing. Štefan Barančík, Kamenica nad Cirochou
mikulášske výstupenie
29.11.2017
CONNECT-Marczibal Zsolt, Galanta
tlačiva
5.12.2017
Babysitting Košice
karnevalové výstúpenie
8.1.2018
Folklórny súbor Svojina Michalovce
vystúpenie - Ďeň matiek
6.3.2018
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
plastové nádoby 120 l
29.1.2018
FÚRA s.r.o. Rozhanovce
dodnie 3 ks kontajnerov
12.3.2018
Pro Designe s.r.o. Liptovský Mikuláš
dodanie 2ks infraohrievačov
20.3.2018
ARRIVA a.s. Michalovce
preprava detí v šk. roku 2017/2018
26.3.2018
Mestský podnik služieb mesta Strážske
výrub stromu včt. plošiny
26.3.2018
Ivan Kubra -OTEX Lieskovec
darčeky na Deň matiek
7.5.2018
Ing. Ďurovčík Jaroslav - DELI Krásnovce
výmena svietidiel vonk. osvetlenia a oprava verejného rozhlasu
31.7.2018
Jozef Chorcholič Michalovce
revízia plynovodu a spotrebičov na plynné palivo
31.7.2018
ARRIVA a.s. Michalovce
preprava a rozvoz detí v šk. roku 2018/2019
28.08.2018
Mestský Mobiliár spol. s.r.o. Lutila
parkové lavičky
10.9.2018
Viktoria Hamor s.r.o. Medzev
silon do kosačky
11.9.2018
FÚRA s.r.o. Rozhanovce
dodanie 3 ks VOK
11.9.2018
Mgr. Peter Krajník Michalovce
oprava svietidiel a revízia el. spotrebičov
15.11.2018
Ing. Miloš Jacko, PhD, GEODET, Michalovce
geometrický plán
21.11.2018
Ing. Miroslav Kačur, Strážske
znalecký posudok
19.12.2018
ELID s.r.o. Michalovce
výmena svietidiel vonkajšieho osvetlenia
04.02.2019
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
plastové nádoby 120 l
28.02.2019
VVaK Michalovce
prečistenie odpadovej kanalizácie
25.04.2019
Norma - potreby pre domácnosť, Michalovce
darčeky na Deň matiek
03.05.2019
Folklórna skupina Ondavčanka
vystúpenie Deň matiek
09.05.2019
ARRIVA a.s. Michalovce
preprava osôb
17.06.2019
Mgr. Peter Krajník ELEKTROMONT Michalovce
rozšírenie VO
08.07.2019
Václav Ženčák - autoškola
preprava osôb
10.07.2019
Ing. Badida Jozef, Michalovce
geometrický plán
22.07.2019
Václav Ženčák - autoškola Michalovce
preprava osôb
22.07.2019
INITED s.r.o Michalovce
spracovanie materiálov k VO
22.07.2019
KRUSA TRADING, spol.s.r.o. Pavlovce nad Uhom
preprava osôb
15.11.2019
Mgr. Peter KrajníkELEKTROMONT Michalovce
Oprava verejného osvetlenia
18.11.2019
Duvland.sk
Pinpongová sada
13.01.2020
Duvland.sk
Pinpongový stôl
13.01.2020
Eshop
stolný futbal
13.01.2020
FÚRA s.r.o. Rozhanovce
známky na vývoz komunálneho odpadu
28.01.2020
Mgr.Peter Krajník ELEKTROMONT Michalovce
montáž svietidla vč. vyspraviek
29.01.2020
Mgr. Peter Krajník ELEKTROMONT Michalovce
Oprava a montáž verejného osvetlenia
12.02.2020
Mgr. Peter Krajník ELEKTROMONT Michalovce
Oprava a montáž verejného osvetlenia
24.02.2020
Ing. Alžbeta Kočišová, Michalovce
Vypracovanie projektovej dokumentácie
20.03.2020
Ing. Badida Jozef, Michalovce
Geometrický plán
02.04.2020
VIKTORIA-HAMOR s.r.o. Medzev
silon do kosačky
27.06.2020
VP-TECHNIKA s.r.o. Michalovce
Oprava krovinorezov
08.07.2020
INITED s.r.o. Michalovce
vypracovanie materiálov VO
09.07.2020
FÚRA s.r.o. Rozhanovce
dodanie + vývoz VOK - 3ks
15.10.2020
Mgr. Krajník ELEKTROMONT
Oprava a montáž VO
12.10.2020
Mestský Mobiliár spol. s.r.o.Lutila
parkové lavičky
22.10.2020
HRD Slovakia s.r.o. Čadca
banketové stoly a stoličky
03.11.2020
VVS, a.s. Michalovce
vytiahnutie žumpy
11.11.2020
Ferex Nitra
smetné nádoby
18.11.2020
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov nad Topľou
kuchynské zariadenie a vybavenie
20.11.2020
FÚRA s.r.o. Rozhanovce
nálepky na vývoz kom. odpadu
02.12.2020
Ing. A. Suchá- ASEKO, Veľaty
vypracovanie projektu
04.12.2020
INITED s.r.o. Michalovce
Vypracovanie materiálov k VO
11.01.2021
MPS mesta Strážske
Orezávanie a výrub stromov
15.03.2021
Mgr. Peter Krajník ELEKTROMONT Michalovce
Oprava a montáž verejného osvetlenia
22.03.2021
IMPAKT s.r.o. Humenné
Vypracovanie rozpočtov
22.03.2021
FÚRA s.r.o. Rozhanovce
Dovoz a vývoz VK
07.04.2021
Mgr. Peter Krajník ELEKTROMONT Michalovce
Oprava skrine verejného osvetlenia
14.04.2021
Mgr. Peter Krajník - ELEKTROMONT, Michalovce
Revízia bleskozvodov a el. inštalácie
26.04.2021
INITED s.r.o. Michalovce
vypracovanie materiálov k VO
26.04.2021
Gabriel Záhorčak - KARLO, Michalovce
mučníkova súprava - Deň matiek
06.05.2021