Obecné symboly
Erb obce
Pečať obce
Zástava obce
Koruhva obce
Veľká koruhva
Vlajka obce
Štandarda starostu
Krátka zástava
Znaková zástava obce