Zamestnanci úradu
Bc. Agnesa STRIČKOVÁ
starostka obce
Darina CVOREŇOVÁ
administratívna
pracovníčka OcÚ
Mgr. Anna KOSÁNOVÁ
hlavná kontrolórka obce
Mária Melková
kronikárka obce
knihovníčka OcK
056/688 60 61