Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
< < < <
2017
19. januára
riadne zasadnutie
 
2016
 
2015
14. januára
riadne zasadnutie
 
6. februára
riadne zasadnutie
7. apríla
riadne zasadnutie
 
5. marca
riadne zasadnutie
10. júna
riadne zasadnutie
 
7. apríla
riadne zasadnutie
9. septembra
riadne zasadnutie
 
5. júna
riadne zasadnutie
22. septembra
zasadnutie
 
23. júna
riadne zasadnutie
12. december
riadne zasadnutie
 
10. septembra
riadne zasadnutie
       
23. novembra
riadne zasadnutie
       
14. decembra
riadne zasadnutie