Oficiálna stránka obce ORESKÉ | Zmluvy

Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Obec Oreské
AGRO družstvo Staré
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemkov zo dňa 02.02.2009
01.01.2020
Obec Oreské
Združenie obcí "DUŠA"
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
08.01.2020
Obec Oreské
Komunálna poiťovňa a.s.
Poistná zmluva - urazové poistenie
01.01.2020
31.12.2020
Obec Oreské
ZŠ Michalovce, Okružná 17
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na podporu záuj. vzdelávania
01.01.2020
30.06.2020
Obec Oreské
FURA s.r.o. Rozhanovce
Dodatok č. 1/2020
12.03.2020
Obec Oreské
NATUR-PACK, a.s. Bajkalská 25, Bratislava
Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 10.06.2016
25.03.2020
Obec Oreské
Ľubomír Ľudwik WINDOORS, Svidník
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
14.04.2020
Obec Oreské
Nadácia SPP Bratislava
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č. 29/2020
03.06.2020
Obec Oreské
Nadácia SPP Bratislava
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č. 34/2020
03.06.2020
Obec Oreské
FÚRA s.r.o. Rozhanovce
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
29.06.2020
Obec Oreské
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb
17.07.2020
30.09.2020
Obec Oreské
Mgr. Anna Kosánová
Zmluva o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých obcí
22.07.2020
Obec Oreské
Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
27.07.2020
Obec Oreské
Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
27.07.2020
Obec Oreské
SPP, a.s. Braislava
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
01.08.2020
Obec Oreské
ÚPSVaR Michalovce
Dohoda č. 20/42/012/62
13.10.2020
30.09.2021
Obec Oreské
ÚPSVaR Michalovce
Dohoda č. 20/42/010/105
20.10.2020
Obec Oreské
Mochostav Michalovce
Zmluva o dielo č. 87
22.10.2020
Obec Oreské
Mochostav Michalovce
Dodatok č. 1
30.10.2020
Obec Oreské
WORKSTONE, s.r.o. Strážske
Zmluva o dielo č. 01/2020
30.10.2020
Obec Oreské
WORKSTONE, s.r.o. Strážske
Dodatok č. 1
03.11.2020
Obec Oreské
Komunálna posťovňa a.s.
Poistná zmluva - úrazové poistenie
31.12.2020