Oficiálna stránka obce ORESKÉ | Zmluvy

Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Obec Oreské
AGRO družstvo Staré
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemkov zo dňa 02.02.2009
01.01.2020
Obec Oreské
Združenie obcí "DUŠA"
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
08.01.2020
Obec Oreské
Komunálna poiťovňa a.s.
Poistná zmluva - urazové poistenie
01.01.2020
31.12.2020