Oficiálna stránka obce ORESKÉ | Zmluvy

Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Obec Oreské
Komunálna posťovňa a.s.
Poistná zmluva - urazové postenie
01.01.2019
31.12.2019
Obec Oreské
Judr. M. Pavlík ml. Michalovce
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 29.06.2017
01.01.2019
Obec Oreské
AGRO družstvo Staré
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemkov zo dňa 02.02.2009
31.01.2019
Obec Oreské
Mesto Strážske, Mestský úrad Strážske
Zmluva o zriadení spoločného úradu pre výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie č. 6/2019
31.01.2019
Obec Oreské
ZŠ Michalovce, Okružná 17
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na podporu záuj. vzdelávania
01.01.2019
30.06.2019
Obec Oreské
UPSVaR Michalovce
Dohoda č. 19/42/012/41
12.03.2019
Obec Oreské
Natur-Pack, a.s. Bratislava
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 10.06.2016
18.03.2019
Obec Oreské
INITED s.r.o.
Zmluva o poskyt. služieb VO
10.04.2019
Obec Oreské
ÚPSVaR Michalovce
Dohoda 19/42/054/290
30.04.2019
31.10.2019
Obec Oreské
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Zmluva o poskytovaní audítorských prác
18.07.2019
Obec Oreské
ÚPSVaR Michalovce
Dohoda č. 19/42/012/128
27.08.2019
Obec Oreské
ZAPHIR s.r.o. Voľa
Zmluva o dielo 1/2019
03.09.2019
31.10.2019
Obec Oreské
ZŠ T.J.Moussona, Michalovce
Zmluva o poskyt. fin. prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie šk. r. 2019/2020
01.09.2019
30.06.2020
Obec Oreské
ÚPSVaR Michalovce
Dohoda č. 19/42/010/65
16.10.2019