Oficiálna stránka obce ORESKÉ | Zmluvy

Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Obec Oreské
SPP a.s. Bratislava
Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu
01.08.2018
31.07.2019
Obec Oreské
UPSVaR Michalovce
Dohoda č. 18/42/012/154
05.09.2018
31.03.2019
Obec Oreské
ZŠ T.J. Moussona Michalovce
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ
01.09.2018
30.06.2019
Obec Oreské
UPSVaR Michalovce
Dohoda č. 18/42/010/88
08.10.2018
31.12.2019
Obec Oreské
Komunálna posťovňa a.s.
Poistná zmluva - urazové postenie
01.01.2019
31.12.2019
Obec Oreské
ZŠ Michalovce, Okružná 17
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na podporu záuj. vzdelávania
01.01.2019
30.06.2019
Obec Oreské
ÚPSVaR Michalovce
Dohoda 19/42/054/290
30.04.2019
31.10.2019