Oficiálna stránka obce ORESKÉ | Zmluvy

Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Obec Oreské
AGRO družstvo Staré
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemkov zo dňa 02.02.2009
01.01.2020
Obec Oreské
Združenie obcí "DUŠA"
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
08.01.2020
Obec Oreské
Komunálna poiťovňa a.s.
Poistná zmluva - urazové poistenie
01.01.2020
31.12.2020
Obec Oreské
ZŠ Michalovce, Okružná 17
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na podporu záuj. vzdelávania
01.01.2020
30.06.2020
Obec Oreské
FURA s.r.o. Rozhanovce
Dodatok č. 1/2020
12.03.2020
Obec Oreské
NATUR-PACK, a.s. Bajkalská 25, Bratislava
Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 10.06.2016
25.03.2020