Oficiálna stránka obce ORESKÉ | Zmluvy

Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
vybraný rok: 2018
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Obec Oreské
COOP Jednota Michalovce, s.d.
Dodatok k Zmluve o dočasnom užívaní nebytového priestoru
01.01.2018
Obec Oreské
Komunálna poisťovňa a.s.
Poistná zmluva-urazové poistenie
1.1.2018
31.12.2018
Obec Oreské
UPSVaR Michalovce
Dohoda č. 17/42/010/14
01.01.2018
31.12.2018
Obec Oreské
UPSVaR Michalovce
Dohoda č. 18/42/012/94
01.04.2018
30.09.2018
Obec Oreské
MERATECH-SOLAR s.r.o. Michalovce
Zmluva o dielo
30.04.2018
Obec Oreské
PP PROTECT s.r.o. Michalovce
Zmluva o dielo
30.04.2018
Obec Oreské
UPSVaR Michalovce
Dohoda č. 18/42/012/94
01.04.2018
30.09.2018
Obec Oreské
Zaphir s.r.o. Voľa
Zmluva o dielo č. 2018/01/OR
07.05.2018
Obec Oreské
SLOV-OKNO PF s.r.o. Humenné
Zmluva o dielo č. 10/2018
30.04.2018
Obec Oreské
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Zmluva o poskytovaní audítorských prác
18.06.2018
Obec Oreské
ZAPHIR s.r.o. Voľa
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 2018/01/OR
28.06.2018
Obec Oreské
ZAPHIR s.r.o. Voľa
Zmluva o dielo č. 2018/02/OR
12.07.2018
Obec Oreské
Ladislav Sedlák-firma MANAPO Michalovce
Zmluva o dielo č. 08/2018
12.07.2018
Obec Oreské
SPP a.s. Bratislava
Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu
01.08.2018
31.07.2019
Obec Oreské
FURA s.r.o. Rozhanovce
Dodatok 1/2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
20.08.2018
Obec Oreské
UPSVaR Michalovce
Dohoda č. 18/42/012/154
05.09.2018
31.03.2019
Obec Oreské
ZŠ T.J. Moussona Michalovce
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ
01.09.2018
30.06.2019
Obec Oreské
UPSVaR Michalovce
Dohoda č. 18/42/010/88
08.10.2018
31.12.2019
Obec Oreské
ZŠ Michalovce, Okružná 17
Zmluva o pos. fin. prostr. na podporu záujmového vzdelávania
08.10.2018
Obec Oreské
ZŠ Michalovce, J.Švermu 6
Zmluva o pos. fin. prostriedkov na podporu záuj. vzdelávania
10.10.2018