Oficiálna stránka obce ORESKÉ | Zmluvy

Zmluvy uzatvorené obcou Oreské
0 results
archív:
 
objednávateľ / kupujúci
poskytovateľ / predávajúci
predmet zmluvy
platnosť
príloha
od
do
Obec Oreské
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda - zákon è. 417/2013 Z.z.
1.4.2017
30.9.2017
Obec Oreské
ZŠ. Okružžná 17, Michalovce
Zmluva o poskytnutí finanèných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
7.3.2017
30.6.2017
Obec Oreské
ZŠ T.J. Moussona, Michalovce
Zmluva o poskytnutí finanèných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
1.3.2017
31.12.2017
Obec Oreské
Ing. Slávka Molèanyiová, PhD.
Zmluva o poskytovaní audítorskych a poradenských služieb
2.2.2017
30.6.2017
Obec Oreské
Slovak Telecom, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
1.2.2017
31.1.2019
Obec Oreské
Marta Rudòanská
Dodatok k Zmluve è.1/2013 o poskytovaní služieb
19.1.2017
-
Obec Oreské
Komunálna poisovòa, a.s.
Poistná zmluva pre poistneie zodpovednosti
11.1.2017
11.1.2018
Obec Oreské
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Dohoda
1.1.2017
31.12.2017
Obec Oreské
Komunálna poisovòa, a.s.
Poistná zmluva - úrazové poistenie
1.1.2017
31.12.2017